Den 1 februari 2018 överlät vi
våra fastigheter till Bostadspartner
Deras kontaktuppgifter för intresseanmälan: Telefon: 0150-121 00
E-post: info@bostadspartner.se
Hemsida: www.bostadspartner.se
Tack för visat intresse!